inst_logo

Student Seminars

2021.

Marin Đujić: Stabilizacija optičkog rezonatora
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2021.

2020.

Ivana Puljić: Precizno ugađanje temperature u sustavu hladnih atoma rubidija
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2020.

Toma Petrinović: Izgradnja i karakterizacija optičkog pojačala za ultrastabilni diodni laserski sustav
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2020.

2018.

Danijel Buhin: Hlađenje atoma frekventnim češljem
seminar za kolegij Atomska fizika i spektroskopija na PDS: AMF na Sveučilištu u Zagrebu, voditelj: prof. D. Veža

Domagoj Kovačić: Lasersko hlađenje atoma i atomski satovi
seminar za kolegij Atomska fizika i spektroskopija na PDS: AMF na Sveučilištu u Zagrebu, voditelj: prof. D. Veža

Mateo Kruljac: Optički frekventni standard na dvofotonskom prijelazu atoma rubidija
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2018.

Mihaela Bezak: Hladenje atoma optičkim frekventnim češljem
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2018.

Mateo Forjan: Generiranje superkontinuuma u nelinearnom optičkom vlaknu
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2018.

2017.

Blaž IvšićMagneto-optička stupica i sintetska Lorentzova sila
seminar za kolegij Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja, voditelj prof. Kokanović, 2017.

Luka Cavaliere Lokas: Hlađenje atoma optičkim frekventnim češljem
seminar za kolegij Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja, voditelj prof. Kokanović, 2017.

Danijel Buhin: Sub-Dopplerovo hlađenje atoma
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2017.

Domagoj Kovačić: Stabilizacija optičkog frekventnog češlja
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2017.

Ana Cipriš: Određivanje broja hladnih atoma u magneto-optičkoj stupici
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2017.

2016.

Mateo Kruljac: seminar za kolegij Eksperimentalne metode moderne fizike, voditelj prof. Androić 2016.

Paula Tomić: Sintetska Lorentzova sila na hladne atome rubidija
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2016.

Julio Car: Radijativna sila na hladne atome rubidija inducirana optičkim frekventnim češljem
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Kokanović i prof. Kumerički, 2016.

2015.

Domagoj Kovačić: seminar za kolegij Eksperimentalne metode moderne fizike, voditelj prof. Androić 2015.

Danijel Buhin: seminar za kolegij Eksperimentalne metode moderne fizike, voditelj prof. Androić 2015.

2014.

Petra Maruševec: seminar za kolegij Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja, voditelj prof. Požek, 2014.

2013.

Dean Popović: Prostorne oscilacije hladnog oblaka atoma rubidija u smetanoj magneto-optičkoj stupici
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Hamzić, 2013.

Domagoj Kos: Utjecaj magnetskog polja na karakteristične veličine oblaka ultrahladnih atoma rubidija
seminar za kolegij Samostalni seminar iz istraživanja u fizici, voditelj prof. Hamzić, 2012.